شعب شرکت خدمات بندری و فنی مهندسی آریا دیزل اروند

در حال حاضر شرکت خدمات بندری و فنی مهندسی آریا دیزل اروند دارای سه شعبه در سه شهر مختلف از کشور عزیزمان ایران می باشد.

 • شعبه بندر شهید رجایی واقع در بندرعباس

 • شعبه بندر انزلی

 • شعبه بندر امام خمینی (ره)

شعبه بندر شهید رجایی

این شرکت از سال 1395 طی قرارداد سه ساله در قالب گروه مشارکت با شرکت تاید واتر خاورمیانه و به نام شرکت ناظر کاران بنادر اروند عهده دار مدیریت پایانه های فله خشک اسکله شهید رجایی گردیده است.
 • تعداد نیروی انسانی: 123 نفر
 • تعداد تجهیزات: 5 دستگاه
 • جرثقیل 140 تن، 1 دستگاه جرثقیل 550 تن، 4 دستگاه مکنده و 2 دستگاه آنلودر
 • مساحت محوطه: 10 هکتار و 8 انبار مسقف

نام مدیر: آقای رضا نصیری

اطلاعات تماس: 07632123811

شعبه بندر انزلی

این شرکت در شعبه بندر انزلی خود واقع در بندر انزلی از خرداد ماه سال 1394 طی یک قرارداد پنج ساله عهده دار مدیریت پایانه 1 کالای متفرقه و کانتینر گردید
تعداد نیروی انسانی متخصص فنی و مهندسی و عملیات بندری 350 نفر

 • دارای 60 دستگاه تجهیز بندری
 • دارا بودن کارگاه فنی مجهز جهت ارائه خدمات فنی و سرویس های تخصصی

نام مدیر: آقای علی رهبری

اطلاعات تماس: 12 – 01344442410

شعبه بندر امام خمینی (ره)

این شرکت از سال 1394 طی قرارداد پنج ساله و در قالب گروه مشارکت اندیشه نهاد آریا عهده دار مدیریت پایانه های صادرات و واردات کالاهای متفرقه در بندر گردید.

 • دارای تجهیزات بندری شامل جرثقیل های استراتژیک بوم خشک و تلسکوپی، تاپ لیفت، لیفتراک و کشنده به تعداد 117 دستگاه
 • دارا بودن کارگاه فنی مجهز جهت ارائه خدمات فنی و سرویس های تخصصی

نام مدیر: آقای محمود نصیری

اطلاعات تماس: 06152284653