شعب شرکت خدمات بندری و فنی مهندسی آریا دیزل اروند

در حال حاضر شرکت خدمات بندری و فنی مهندسی آریا دیزل اروند دارای سه شعبه در سه شهر مختلف از کشور عزیزمان ایران می باشد.

  • شعبه بندر شهید رجایی واقع در بندرعباس

  • شعبه بندرآستارا

  • شعبه بندرخرمشهر

شعبه بندر شهید رجایی

این شرکت در سال 1399 طی قرارداد یک ساله با اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مدیریت  تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی (خودرو های سبک و سنگین)  شهید رجایی را برعهده دارد.
  • تعداد نیروی انسانی: 23 نفر

نام مدیر: آقای بهادر پورشهباز

اطلاعات تماس: 07632123811

شعبه بندر آستارا

این شرکت در شعبه بندر آستارا در سال 1399 طی قرارداد 15 ساله با شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه اقدام به سرمایه گذاری و ساخت سوله 3000 متری جهت انبارداری نموده است.

  • دارای بیش از 10 دستگاه تجهیز بندری

نام مدیر: آقای علیرضا یعقوبی

اطلاعات تماس: 12 – 01344442410

شعبه بندر خرمشهر

دفتر مرکزی شرکت واقع در منطقه آزاد اروند

 


نام مدیر: آقای محمود نصیری

اطلاعات تماس: 06152284653